คลาส DateTime
การใช้คลาส DateTime

คลาส DateTime เป็นคลาสสำหรับใช้งาน date และ time

ตัวอย่าง

<?php

$date = new DateTime('2003-12-30');
echo $date->format('d m Y') . "\n";

?>

ผลลัพธ์
30 12 2003

จากตัวอย่าง เป็นการใช้งาน คลาส DateTime เพื่อรับค่าวัน แล้วแสดงออกมาด้วยฟังก์ชัน format ของคลาส
พารามิเตอร์ของ ฟังก์ชัน format ใช้แบบเดียวกับ พารามิเตอร์ของฟังก์ชัน date()

การเริ่มต้น object สามารถใส่พารามิเตอร์ได้หลายแบบและมากสุด 2 ตัวโดยตัวแรกเป็นวันเวลา ตัวที่ 2 เป็น timezone เช่น

$date = new DateTime();
// ไม่ใส่พารามิเตอร์หมายถึงวันเวลาปัจจุบัน และ timezone ตาม default

$date = new DateTime('2003-12-30');
// พารามิเตอร์ตัวแรกกำหนด วันเวลา และ timezone ไม่ใส่จะเป็นตาม default

$date = new DateTime(null, new DateTimeZone('America/New_York'));
// พารามิเตอร์ตัวแรกกำหนด null หมายถึงวันเวลาปัจจุบัน และกำหนด timezone

$date = new DateTime('2003-12-30', new DateTimeZone('America/New_York'));
// พารามิเตอรตัวแรกกำหนด วันเวลา และกำหนด timezone


menu php