การแทนที่ข้อความใน string

<body>
<script langusge="javascript">
var str="tokyo new york";
document.write(str);
document.write("<BR>");
var addressstr=str.replace("tokyo","sydney");
document.write(addressstr);
</script>
</body>

จะพิมพ์ข้อความว่า tokyo new york แล้วจะแทนที่ tokyo ด้วยคำว่า sydney
ใช้ฟังก์ชัน replace แทนข้อความ tokyo ด้วย sydney พิมพ์ข้อความต่อมาจึงเป็น sydney new york

menu javascript