คีย์เวิร์ดและคำสงวน

ในภาษา javascript มีคีย์เวิร์ดและคำสงวนดังนี้

คีย์เวิร์ด
break
do
instanceof
typeof
case
else
new
var
catch
finally
return
void
continue
for
switch
while
debugger
function
this
with
default
if
throw
delete
in
try


คำสงวน
abstract
enum
int
public
yield
boolean
export
interface
short
byte
extends
long
static
char
final
let
super class
float
native
synchronized
const
goto
package
throws
debugger
implements
private
transient
double
import
protected
volatile

กลับ menu javascript