ฟังก์ชัน vsprintf()
ใส่สตริงให้ตัวแปร ตามรูปแบบที่กำหนด ด้วยฟังก์ชัน vsprintf()

ฟังก์ชันนี้ทำงานเหมือนฟังก์ชัน sprintf() แต่เปลี่ยนเป็นรับข้อมูลรูปแบบ array

 

รูปแบบ
vsprintf(format , argarray)
format คือ รูปแบบ
argarray คือ ข้อมูลที่ใส่ให้ format รูปแบบ array

รูปแบบของ format ที่น่าสนใจคือ
%% - รูปแบบ %
%b - เลขฐานสอง
%c - ตัวอักษรที่สอดคล้องกับ ASCII value
%d - เลขฐาน 10 แบบมีเครื่องหมาย
%e - สัญลักษณ์แบบวิทยาศาสตร์ เช่น 1.2e+2
%u - เลขฐาน 10 แบบไม่มีเครื่องหมาย
%f - เลขทศนิยมแบบมี local settings
%F - เลขทศนิยมแบบไม่มี local settings
%o - เลขฐาน 8
%s - String
%x - เลขฐาน 16 ตัวอักษรเล็ก
%X - เลขฐาน 16 ตัวอักษรใหญ่

 

ค่าreturnของฟังก์ชัน
string

ตัวอย่าง
<?php

$str = "Hello";
$returnSTR = vsprintf("%s world",array($str));
echo $returnSTR;

?>

 

 


กลับ menu php