ฟังก์ชัน unset()
ลบ element ของ array ด้วยฟังก์ชัน unset()


ตัวอย่าง

$a=array(0,1,2,3,4,5,6);
print_r($a); // <--- Array ( [0] => 0 [1] => 1 [2] => 2 [3] => 3 [4] => 4 [5] => 5 [6] => 6 )
unset($a[3]);
print_r($a); // <--- Array ( [0] => 0 [1] => 1 [2] => 2 [4] => 4 [5] => 5 [6] => 6 )

จากผลลัพธ์ จะเห็นว่า element ที่ 3 หายไป แต่ฟังก์ชัน unset() จะไม่เรียง index ให้ใหม่menu php