ฟังก์ชัน ucwords()
เปลี่ยนตัวอักษรแรกของแต่ละคำในสตริงให้เป็นตัวอักษรใหญ่ ด้วยฟังก์ชัน ucwords()

 

รูปแบบ
ucwords(string)

string คือ สตริงที่ต้องการตัวอย่าง
<?php

echo ucwords("hello world");

?>

 


ผลลัพธ์
Hello World

 

 


กลับ menu php