ฟังก์ชัน ucfirst()
เปลี่ยนตัวอักษรแรกของสตริงให้เป็นตัวอักษรใหญ่ ด้วยฟังก์ชัน ucfirst()

 

รูปแบบ
ucfirst(string)

string คือ สตริงที่ต้องการตัวอย่าง
<?php

echo ucfirst("hello world");

?>

 


ผลลัพธ์
Hello world

 

 


กลับ menu php