การทำให้ object ส่งค่า string ออกมา
การทำให้ object ส่งค่า string ออกมา

ใช้ฟังก์ชัน __tostring() ฟังก์ชันนี้จะถูกเรียกโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการใช้ echo หรือ print กับ object
__tostring ( นำหน้าด้วยขีดเส้นใต้สองเส้น )


ตัวอย่าง
<?php

class test{
public $name;

public function __construct($n){
$this->name=$n;
}

public function __tostring(){
return $this->name;
}
}

$obj=new test("object1");


echo $obj;

?>


ผลลัพธ์
object1


กลับ menu php