ฟังก์ชัน tmpfile()
สร้างไฟล์ชั่วคราว ด้วยฟังก์ชัน tmpfile()

รูปแบบ
tmpfile()
*ไม่มีพารามิเตอร์

ค่า return
resource ไฟล์

 

ตัวอย่าง
<?php

$temp = tmpfile();
fwrite($temp, "TEST");
fclose($temp);

?>

 


กลับ menu php