ฟังก์ชัน time_sleep_until()
delay การทำงาน ด้วยฟังก์ชัน time_sleep_until()

 

รูปแบบ
time_sleep_until(timestamp)

timestamp คือ จำนวนเวลาที่หยุดการทำงาน หน่วยเป็น วินาที

 

 

 

ตัวอย่าง
<?php

time_sleep_until(time()+10);

?>

 


กลับ menu php