ฟังก์ชัน substr_replace()
เปลี่ยนคำในสตริงเป็นคำที่ต้องการ ด้วยฟังก์ชัน substr_replace()

 

รูปแบบ
substr_replace(string,replacement,start,length)

string คือ สตริง

replacement คือ คำที่ต้องการใช้แทน

start คือ ตำแหน่งที่เริ่มต้นในการแทนที่ โดยเริ่มนับจาก 0
ถ้าเป็นเลขบวก เริ่มต้นจากด้านหน้า
ถ้าเป็นเลขลบ เริ่มต้นจากท้ายสตริง

length คือ ความยาวที่จะถูกแทนที่
ถ้าเป็นเลขบวก จะเริ่มนับความยาวจากตำแหน่งของพารามิเตอร์ start
ถ้าเป็นเลขลบ จะเป็นความยาวที่ให้เหลือไว้ตอนท้ายสตริงตัวอย่าง
<?php

echo substr_replace("Hello world","earth",6);

?>

 


ผลลัพธ์
Hello earth

 

 


กลับ menu php