ฟังก์ชัน substr_count()
นับจำนวนคำที่มีในสตริง ด้วยฟังก์ชัน substr_count()

 

รูปแบบ
substr_count(string,substring,start,length)

string คือ สตริง

substring คือ คำที่ต้องการค้น

start คือ ตำแหน่งเริ่มค้น

length คือ กำหนดความยาวในการค้น

 


ตัวอย่าง
<?php

echo substr_count("Hello world Hello earth","Hello");

?>


ผลลัพธ์
2

 


กลับ menu php