ฟังก์ชัน substr_compare()
เปรียบเทียบสตริง ด้วยฟังก์ชัน substr_compare()

 

รูปแบบ
substr_compare(string1,string2,startpos,length,case)

string1 คือ สตริงแรก

string2 คือ สตริงที่2

startpos คือ ตำแหน่งเริ่มการเปรียบเทียบ

length คือ จำนวนตัวอักษรที่จะเปรียบเทียบ

case คือ กำหนดว่าจะเปรียบเทียบแบบ case-sensitive (DEFAULT) ใส่ค่า FALSE หรือ case-insensitive ใส่ค่า TRUE


ค่า return
0 - ถ้าสองสตริงเหมือนกัน
<0 - ถ้า string1 น้อยกว่า string2
>0 - ถ้า string1 มากกว่า string2

ตัวอย่าง
<?php

echo substr_compare("Hello world","Hello world",0);

?>


ผลลัพธ์
0

 


กลับ menu php