ฟังก์ชัน substr()
ตัดสตริง ด้วยฟังก์ชัน substr()

 

รูปแบบ
substr(string,start,length)

string คือ สตริงที่ต้องการเปลี่ยน

start คือ ตำแหน่งที่เริ่มต้น โดยเริ่มนับจาก 0
ถ้าเป็นค่า 0 เริ่มที่ตำแหน่งแรก
ถ้าเป็นเลขบวก เริ่มต้นจากตำแหน่งที่กำหนด
ถ้าเป็นเลขลบ เริ่มต้นจากตำแหน่งที่กำหนดโดยนับจากท้ายสตริง

length คือ ความยาวที่ต้องการ
ถ้าเป็นเลขบวก จะเริ่มนับความยาวจากตำแหน่งของพารามิเตอร์ start
ถ้าเป็นเลขลบ จะเริ่มนับความยาวจากท้ายสตริงตัวอย่าง
<?php

echo substr("Hello world",6,5);

?>

 


ผลลัพธ์
world

 

 


กลับ menu php