ฟังก์ชัน strtr()
เปลี่ยนตัวอักษรในสตริง ด้วยฟังก์ชัน strtr()

 

รูปแบบ
strtr(string,from,to)

string คือ สตริงที่ต้องการเปลี่ยน

from คือ ตัวอักษรที่ต้องการเปลี่ยน

to คือ ตัวอักษรที่ต้องการใช้


ตัวอย่าง
<?php

echo strtr("Hilla Warld","ia","eo");

?>

 


ผลลัพธ์
Hello World

 

 


กลับ menu php