ฟังก์ชัน strtolower()
เปลี่ยนตัวอักษรในสตริงเป็นตัวอักษรเล็ก ด้วยฟังก์ชัน strtolower()

 

รูปแบบ
strtolower(string)

string คือ สตริงที่ต้องการเปลี่ยน


ตัวอย่าง
<?php

echo strtolower("Hello WORLD");

?>

 


ผลลัพธ์
hello world

 

 


กลับ menu php