ฟังก์ชัน strspn()
นับจำนวนตัวอักษรส่วนแรกที่พบคำที่ต้องการ ด้วยฟังก์ชัน strspn()

 

รูปแบบ
strspn(string,charlist,start,length)

string คือ สตริง

charlist คือ คำที่ต้องการค้น

start คือ ตำแหน่งที่เริ่มค้น

length คือ กำหนดความยาวของสตริง


ตัวอย่าง
<?php

echo strspn("Hello world!","AHlleo");

?>

 


ผลลัพธ์
5

 


กลับ menu php