ฟังก์ชัน strrpos()
ค้นหาตำแหน่งสุดท้ายของคำในสตริง ด้วยฟังก์ชัน strrpos()

ฟังก์ชัน strrpos() จะ return ตำแหน่งแรกที่พบคำ
ฟังก์ชัน strrpos() เป็น case-sensitive ตัวอักษรเล็ก ใหญ่ ถือว่าไม่เหมือนกัน

ตำแหน่งแรกคือ 0

 

รูปแบบ
strrpos(string , find , start)

string คือ สตริง

find คือ คำที่ต้องการ

start คือ ตำแหน่งที่เริ่มค้น


ตัวอย่าง
<?php

echo strrpos("Hello world!","wo");

?>

 


ผลลัพธ์
6

 


กลับ menu php