ฟังก์ชัน strrev()
กลับสตริง ด้วยฟังก์ชัน strrev()

 

รูปแบบ
strrev(string)

string คือ สตริง


ตัวอย่าง
<?php

echo strrev("Hello World");

?>

 


ผลลัพธ์
dlroW olleH

 


กลับ menu php