ฟังก์ชัน stripslashes()
ตัด backslashe ออกจากสตริง ด้วยฟังก์ชัน stripslashes()

 

 

รูปแบบ
stripslashes(string)

string คือ สตริงตัวอย่าง
<?php

echo stripslashes('H\xa0ello') ;

?>

 


ผลลัพธ์
Hxa0ello

 


กลับ menu php