ฟังก์ชัน strcoll()
เปรียบเทียบสองสตริงโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของท้องถิ่น ด้วยฟังก์ชัน strcoll()


ฟังก์ชัน strcoll() เป็น case-sensitive ตัวอักษรเล็ก ใหญ่ ถือว่าไม่เหมือนกัน

 

รูปแบบ
strcoll(string1 , string2)

string1 คือ สตริงแรก

string2 คือ สตริงที่สองตัวอย่าง
<?php

setlocale (LC_COLLATE, 'NL');
echo strcoll("Hello World!","Hello WORLD!");
echo "<br />";

setlocale (LC_COLLATE, 'en_US');
echo strcoll("Hello World!","Hello WORLD!");

?>

 


ผลลัพธ์
-1
1

 


กลับ menu php