ฟังก์ชัน strcasecmp()
เปรียบเทียบสตริง ด้วยฟังก์ชัน strcasecmp()

ฟังก์ชันนี้จะไม่สนใจตัวอักษรเล็กและใหญ่

รูปแบบ
strcasecmp(string1 , string2)

string1 คือ สตริงแรก

string2 คือ สตริงที่2

ค่า return
0 - ถ้าสองสตริงเหมือนกัน
<0 - ถ้า string1 น้อยกว่า string2
>0 - ถ้า string1 มากกว่า string2

ตัวอย่าง
<?php

echo strcasecmp("Hello world!","HELLO WORLD!");

?>


ผลลัพธ์
0

 


กลับ menu php