ฟังก์ชัน str_split()
แตกสตริงใส่ array ด้วยฟังก์ชัน str_split()

รูปแบบ
str_split(string , length)

string คือ สตริงที่ต้องการ

length คือ ความยาวของแต่ละ element ใน array ค่า default คือ 1ตัวอย่าง
<?php

$arr = str_split("Hello");
print_r($arr);

?>


ผลลัพธ์
Array
(
[0] => H
[1] => e
[2] => l
[3] => l
[4] => o
)

 


กลับ menu php