ฟังก์ชัน str_shuffle()
สับเปลี่ยนตัวอักษรในสตริง ด้วยฟังก์ชัน str_shuffle()

รูปแบบ
str_shuffle(string)

string คือ สตริงที่ต้องการสับเปลี่ยนตัวอย่าง
<?php

echo str_shuffle("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz");

?>


ผลลัพธ์
epxgscirjmyfnobhlwzudtvqka

 


กลับ menu php