ฟังก์ชัน str_repeat()
สร้างสตริงจากตัวอักษรหรือคำ ด้วยฟังก์ชัน str_repeat()

รูปแบบ
str_repeat(string , repeat)

string คือ ตัวอักษรหรือคำที่ต้องการ

repeat คือ ความยาวของสตริงที่ต้องการ

 

 

ตัวอย่าง
<?php

$str = str_repeat(".",20);
echo $str;

?>


ผลลัพธ์
....................

 

 


กลับ menu php