จำกัดเวลาการ run script ด้วยฟังก์ชัน set_time_limit()
จำกัดเวลาการ run script ด้วยฟังก์ชัน set_time_limit()

ตัวอย่าง

set_time_limit(15);


จากตัวอย่างเป็นการกำหนดเวลาการ run script ได้เพียง 15 วินาที


กลับ menu php