ฟังก์ชัน rtrim()
ตัดช่องว่างด้านขวา ด้วยฟังก์ชัน rtrim()

รูปแบบ
rtrim(string)

string คือ สตริงตัวอย่าง
<?php

$str = " Hello World! ";
echo rtrim($str);

?>


 


กลับ menu php