ฟังก์ชัน rmdir()
ลบ directory ว่างเปล่า ด้วยฟังก์ชัน rmdir()

รูปแบบ
rmdir(dir)


ตัวอย่าง
<?php

rmdir("C:\\testDir");

?>

จากตัวอย่างเป็นการลบ directory c:\testDir (directory ที่ลบต้องเป็น directory ว่าง)


กลับ menu php