ฟังก์ชัน print_r

print_r เป็นฟังก์ชันสำหรับ printข้อมูลของตัวแปรออกมาในรูปที่อ่านเข้าใจง่าย

ตัวอย่าง

<?php
$a = array ('ny' => 'New York', 'tk' => 'Tokyo');
print_r ($a);
?>

ผลลัพธ์

Array ( [ny] => New York [tk] => Tokyo )


menu php