ฟังก์ชัน prev()
การใช้ฟังก์ชัน prev() เพื่อขยับตำแหน่งของ pointer ขึ้นมาหนึ่งตำแหน่ง

ตัวอย่าง

$city = array('tokyo', 'new york', 'vancouver', 'sydney');
$now= current($city); // tokyo
next($city); // new york
next($city); // vancouver
prev($city); // newyork
$now= current($city); // newyork
print($now); // <--------- newyork

menu php