แสดง version ของ php ด้วยฟังก์ชัน phpversion()
แสดง version ของ php ด้วยฟังก์ชัน phpversion()


ตัวอย่าง
<?php

echo 'version ของ php = ' . phpversion();

?>

* ฟังก์ชัน phpversion() สามารถใส่พารามิเตอร์ได้ โดยเป็นชื่อ extension ผลลัพธ์จะกลายเป็นการแสดง version ของ extension แทน


กลับ menu php