ยกเลิกการติดตั้ง package
ยกเลิกการติดตั้ง package

 

ใช้ command uninstall หรือ un
ตัวอย่าง
C:\Appserv\php5>pear uninstall ชื่อPackage
หรือ
C:\Appserv\php5>pear un ชื่อPackage

ตัวอย่าง


จากรูปเป็นการแสดงรายการที่ได้ติดตั้งในเครื่องแล้ว ด้วยคำสั่ง C:\Appserv\php5>pear list
ต่อมายกเลิกการติดตั้ง package ชื่อ XML_RPC ด้วยคำสั่ง C:\Appserv\php5>pear uninstall XML_RPC
แสดงรายการที่ได้ติดตั้งในเครื่องอีกที ด้วยคำสั่ง C:\Appserv\php5>pear list จะเห็นว่าไม่มี XML_RPC
กลับ menu php