การหา PEAR package ที่สามารถติดตั้งได้
การหา PEAR package ที่สามารถติดตั้งได้

 

ค้นหาโดยการใช้ command remote-list หรือ rl
ตัวอย่าง
C:\Appserv\php5>pear remote-list
หรือ
C:\Appserv\php5>pear rl

ตัวอย่าง


จากรูปเป็นการใช้คำสั่ง เป็น C:\Appserv\php5>pear remote-list และ C:\Appserv\php5>pear rl เพื่อหา package

อีกวิธีคือหาที่
http://pear.php.net/packages.phpกลับ menu php