ปรับ php.ini ให้ใช้งาน PDO ได้

ในไฟล์ php.ini จะมีบรรทัด
extension=php_pdo.dll
และ
extension=php_pdo_mysql.dll
ถ้ามี ; อยู่หน้าบรรทัด ให้ลบ ; ออก

ก็จะสามารถใช้งาน PDO ได้


กลับ menu php