ฟังก์ชัน parse_str()
แตก query string ใส่ตัวแปร ด้วยฟังก์ชัน parse_str()

รูปแบบ
parse_str(string , array)

string คือ สตริง

array คือ array ที่ต้องการใช้

ตัวอย่าง
<?php

parse_str("id=1&name=a&surname=b",$myArray);
print_r($myArray);

?>


ผลลัพธ์
Array ( [id] => 1 [name] => a [surname] => b )

 


กลับ menu php