ฟังก์ชัน metaphone()
สร้าง metaphone key ด้วยฟังก์ชัน metaphone()

metaphone key คือ ตัวอักษรแทนการออกเสียงของคำ

รูปแบบ
metaphone(string , length)

string คือ สตริง

length คือ ความยาวของตัวอักษรที่ต้องการ ค่า default คือไม่จำกัดตัวอย่าง
<?php

echo metaphone("world");

?>


ผลลัพธ์
WRLT

 


กลับ menu php