ฟังก์ชัน md5_file()
การเข้ารหัสข้อมูลของไฟล์ ด้วยฟังก์ชัน md5_file()

 

รูปแบบ
md5_file(file, raw)

file คือ ที่อยู่ของไฟล์

raw คือ รูปแบบรหัสที่คืนมา เป็นไปได้ 2 ค่า คือ
TRUE - Raw 16 ตัวอักษรรูปแบบ binary
FALSE - (Default) 32
ตัวอักษร hex number


ตัวอย่าง
<?php

$filename = "test.txt";
$md5file = md5_file($filename);
echo $md5file;

?>


ผลลัพธ์
8b1a9953c4611296a827abf8c47804d7

 

ไฟล์ test.txt เขียนว่า Hello


กลับ menu php