ฟังก์ชัน md5()
การเข้ารหัส ด้วยฟังก์ชัน md5()

 

รูปแบบ
md5(string , raw)

string คือ สตริง

raw คือ รูปแบบรหัสที่คืนมา เป็นไปได้ 2 ค่า คือ
TRUE - Raw 16 ตัวอักษรรูปแบบ binary
FALSE - (Default) 32
ตัวอักษร hex number


ตัวอย่าง
<?php

$str = "Hello";
echo md5($str);

?>


ผลลัพธ์
8b1a9953c4611296a827abf8c47804d7

 


กลับ menu php