ฟังก์ชัน ltrim()
ตัดช่องว่างด้านซ้าย ด้วยฟังก์ชัน ltrim()

รูปแบบ
ltrim(string)

string คือ สตริงตัวอย่าง
<?php

$str = " Hello World!";
echo ltrim($str);

?>


 


กลับ menu php