คำสั่งการวนลูป
การใช้คำสั่งการวนลูปในภาษา php

คำสั่งการวนลูปในภาษา php มีอยู่หลายแบบคือ
for
while
do...while
foreach

คำสั่ง for
รูปแบบคือ
for(ค่าเริ่มต้น ; เงื่อนไข ; การเพิ่มค่า)
{ ... }

ตัวอย่าง
for($i=0; $i<=100 ; $i++)
{ echo "test"; }


คำสั่ง while
รูปแบบคือ
while( เงื่อนไข )
{ ... }

ตัวอย่าง
while( $i<=100 )
{ echo "test"; }


คำสั่ง do...while
รูปแบบคือ
do
{
...
}
while( เงื่อนไข )

ตัวอย่าง
do
{
echo "test";
}
while( $i<=100 )


คำสั่ง foreach
รูปแบบคือ
for(ตัวแปรarray as ตัวแปร)
{ ... }

ตัวอย่าง
foreach($array as $i)
{ echo $i; }

 


กลับ menu php