การติดตั้ง PEAR
การติดตั้ง PEAR

 

การติดตั้ง PEAR สามารถทำได้โดยเรียก go-pear.bat ให้ทำงาน
ถ้าใช้ appserv ไฟล์ go-pear.bat จะอยู่ที่ C:\Appserv\php5

ทำการเรียก go-pear.bat ให้ทำงานเริ่มจากเปิด command-line ขึ้นมา
C:\Appserv\php5>go-pear.bat

จะมีคำถามว่า ต้องการติดตั้งแบบไหน
Are you installing a systen-wide PEAR or a local copy?
(system|local) [system] :

ให้ตอบว่า system กด Enter จะไปสู่ขั้นตอนการตั้ง directory


เมื่อมีการตั้งค่า directory เสร็จ จะถามว่าต้องการแก้ไขหรือไม่
1-12, 'all' or Enter to continue:
ให้กด Enter จะไปสู่ขั้นตอนการติดตั้ง


ต่อมาถามว่าต้องการแก้ไข php.ini หรือไม่
Would you like to altyer php.ini <C:WINDOWS\php.ini>? [Y/n] :
ให้ตอบ y กด Enter จะไปสู่ขั้นตอนแก้ไข php.ini


สุดท้ายจะมีข้อความ
Press any key to continue . . .

ให้กด Enter


เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วให้ double click ไฟล์ PEAR_ENV.reg ซึ่งอยู่ใน C:\AppServ\php5 เสร็จขั้นตอนการติดตั้งทั้งหมด

 

ขั้นตอนทั้งหมดจะออกมาคล้ายกับรูป

 


ทั้ง 2 รูปอยู่หน้าต่างเดียวกันแต่ภาพล้นจึงแยกออกมาเป็น 2 รูป

 


กลับ menu php