ตั้งค่า option ด้วยฟังก์ชัน ini_set()
ตั้งค่า option ด้วยฟังก์ชัน ini_set()


ตัวอย่าง
<?php

ini_set('display_errors', 1);

?>

จากตัวอย่างเป็นการตั้งค่า display_error เป็น 1


กลับ menu php