ตั้งค่า configuration option กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นด้วยฟังก์ชัน ini_restore()
ตั้งค่า configuration option กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นด้วยฟังก์ชัน ini_restore()


ตัวอย่าง
<?php

ini_restore('variables_order');

?>

จากตัวอย่างเป็นปรับค่า variables_order กลับไปเป็นค่าเริ่มต้น


กลับ menu php