รับค่า configuration option ทั้งหมดด้วยฟังก์ชัน ini_get_all()
รับค่า configuration option ทั้งหมดด้วยฟังก์ชัน ini_get_all()


* ฟังก์ชัน ini_get_all() จะ return ค่ามาในรูปแบบ array

ตัวอย่าง
<?php

$arrayOption = ini_get_all();
print_r($arrayOption);

?>

ผลลัพธ์
Array
(
[allow_call_time_pass_reference] => Array ( [global_value] => 1 [local_value] => 1 [access] => 6 )
.
.
.
)

* เนื่องจากผลลัพธ์ยาวมากจึงตัดมาเป็นบางส่วน


กลับ menu php