ตั้งค่า option ด้วยฟังก์ชัน ini_alter()
ตั้งค่า option ด้วยฟังก์ชัน ini_alter()


ตัวอย่าง
<?php

ini_alter('display_errors', 1);

?>

จากตัวอย่างเป็นการตั้งค่า display_error เป็น 1

* ini_alter
() เป็นAlias ของ ini_set()


กลับ menu php