ฟังก์ชัน array_pad() ด้วย parameter ลบ
การเพิ่มขนาดของ array ด้วยฟังก์ชัน array_pad() โดยเพิ่มที่ต้น array


สามารถเพิ่มขนาดของ array ด้วยฟังก์ชัน array_pad() ตัวอย่างเช่น

$a=array('tokyo','new york','USA');
$a=array_pad($a, 5, 'no string');
print_r($a);

จะเห็นว่าผลลัพธ์คือ
Array ( [0] => tokyo [1] => new york [2] => USA [3] => no string [4] => no string )

array ที่มี 3 element เพิ่มเป็น 5 ต่อท้าย
ถ้าต้องการเพิ่มด้านหน้าของ array ให้ใช้ตัวเลขลบ ตัวอย่างเช่น

$a=array('tokyo','new york','USA');
$a=array_pad($a, -5, 'no string');
print_r($a);

จะเห็นว่าผลลัพธ์คือ
Array ( [0] => no string [1] => no string [2] => tokyo [3] => new york [4] => USA )

menu php