ฟังก์ชัน array_pad()
การเพิ่มขนาดของ array ด้วยฟังก์ชัน array_pad()

สามารถเพิ่มขนาดของ array ด้วยฟังก์ชัน array_pad() ตัวอย่างเช่น

$a=array('tokyo','new york','USA');
print_r($a); echo "<br>";
$a=array_pad($a, 5, 'no string');
print_r($a);

array ที่มี 3 element เพิ่มเป็น 5 ด้วยการใส่ค่าของ element ที่เพิ่มขึ้นมาด้วย คำว่า no string ตามตัวอย่าง

จะเห็นว่าผลลัพธ์คือ
Array ( [0] => tokyo [1] => new york [2] => USA )
Array ( [0] => tokyo [1] => new york [2] => USA [3] => no string [4] => no string )

menu php