ฟังก์ชัน html_entity_decode()
เปลี่ยนรหัสของ html ให้ใช้งานได้ ด้วยฟังก์ชัน html_entity_decode()

 

รูปแบบ
html_entity_decode(string)
string คือ สตริงที่ต้องการ


ตัวอย่าง
<?php

$str = "&#039;this is the test string&#039;";
echo html_entity_decode($str);

?>

 

ผลลัพธ์
'this is the test string'


กลับ menu php