ฟังก์ชัน highlight_file()
แสดงข้อมูลของไฟล์ และ highlight PHP syntax ด้วยฟังก์ชัน highlight_file()

 

รูปแบบ
highlight_file(filename,return)

filename คือ ไฟล์ที่จะแสดง

return คือ กำหนดค่า return
TRUE จะ return highlighted code เป็น string
FALSE จะ print out (Default )


ตัวอย่าง
<?php

highlight_file("test.php");

?>

 

 


กลับ menu php