ฟังก์ชัน headers_list()
อ่านค่า header ของ http ด้วยฟังก์ชัน headers_list()

 

รูปแบบ
headers_list()

 

ตัวอย่าง
<?php
header('Content-type: text/html');
?>

<html>
<body>

<?php
var_dump(headers_list());
?>

</body>
</html>

ผลลัพธ์
array(2) { [0]=> string(23) "X-Powered-By: PHP/5.2.6" [1]=> string(23) "Content-type: text/html" }

 


กลับ menu php